USLUGA SELEKCIJE KANDIDATA U 3 PODRUČJA

PRODAJA     MARKETING     FINANCIJE

KAKO NAŠA USLUGA POMAŽE PROCIJENITI KANDIDATE

Kompanija ste koja
traži zaposlenike?

Kandidati se
prijavljuju

Svi kandidati rješavaju
online test

Pregled rezultata testova